LOGOLOREA


  TIRA BELAR
   

  Asistentzia-taldeen Ratioen Antolamendurako Legea

  lorea, politika, ekonomia zein bestelako interes baino harago, gaixoaren zaintza eta zerbitzu publikoen kalitatea helburu, osasun publikoko mantenu eta hobekuntzarako Administrazioari oinarrizko tresna eman nahi dion LABen proposamena da.

  Herritar guztiei osasun zerbitzu integrala emateko asmoz, artatutako populazioaren arabera osasun-langile eta ez osasun-langile kopuru egokia legez arautu nahi da. Langile estaldura irizpide finkoa ezarri nahi da. Legeak berdin eraginen lioke osasun publikoari zein pribatuari. Zehaztu nahi da artatzen den populazio kopurua eta mota, eta emandako zerbitzuen arabera, zenbat mediku, erizain, administrari zaindari, garbitzaile, mantenu langile, informatikari… den egokia edozein espezialitate edo zerbitzu zehatzean.

  Baina ez da soilik gaixo bakoitzeko langile kopuruari eragiten dion kontu bat, kualitatiboa ere bada. Gure hausnarketa eta ekarpenetan asistentzia zerbitzua eta asistentzia laguntza emateko antolakuntza eredua berrikustea eta eraldatzea proposatzen dugu.

  Zaintzak emateko osasun espezialitatea eta ospitalea erdigunean kokatzen dituen eredu zaharkitua gainditu nahi dugu.

  Osasun zerbitzua antolatzeko, orain arteko estamentu, korporatibismo eta hierarkietan oinarritutako eredu zaharkitua eta ez eraginkorra alboratuz, talde lanaren bitartez kalitatea bultzatuko duen beste eredu bat proposatzen dugu.

   lorea  
  - Lan kargen bidezko banaketa zehazten du.
  - Langileen egonkortasuna bermatzen du.
  - Behin-behinekotasunarekin eta kontratu prekarioekin bukatzen du.
  - Politika, antolakuntza edo sasoiko irizpideen menpe ez dagoen arreta ziurtatzen du.

   

  Osasun Arretarako Diziplina Anitzeko Taldeak (OADAT)

  Egungo osasun ereduaren aurrean, loreak bi zutabetan oinarritutako ikuspegia proposatzen du::

  Asistentzia prozesu osoan zehar arreta integrala eta integratzailea izan dadin, gaixoa asistentzia jardueraren erdigunean kokatuko da.
  Arreta espezializatuaren bitartez, era erreal eta eraginkorrean Lehenengo Arreta indartu prebentzioa, heziketa eta jarduera sozio-sanitarioaren koordinazioa bultzatzeko. Asistentzia prozesuan arreta osoa eta koordinatua izan dadin, Lehenengo Arretako langile taldea era proportzionatuan dimentsionatu.

  Eredu berri hau talde lan kontzeptuan oinarritzen da: Osasun Arretarako Diziplina Anitzeko Taldeak. Helburua gaixoaren zaintza jardueran parte hartzen duten langile kategoria guztien arteko koordinazioaren bitartez, gehie-nezko asistentzia kalitatea lortzea da.

  Lege honek langileen berrantolaketaren oinarria finkatuko luke ospitaletan zein Lehenengo Arretan, eta talde lan eta lan talde kontzeptuetan oinarrituta, OADATen ezaugarriak eta funtzioak zehaztuko lituzke.

  Era berean, helburu eta bitarteko proportzioan oinarrituta, garatu beharreko plan estrategikoen arabera, osasun arretako diziplina desberdin-etako langile kopurua zehaztuko da.

  Asistentzia beharrek eta osasun antolakuntzatik behar horiei emandako erantzun koordinatuak jarduera baldintzatuko dute, asistentzia lanetan edo hauen laguntza logistiko/adminis-tratiboan inplikatutako langile kategoria guztien ekarpena kontuan hartuz.

  Azken finean, azken urteotako atomizazio eta deskoordinaziorako joeratik aldenduta, OADATak langile antolakuntzan eta asistentzia lanetan jarraibide homogeneoak dituen egitura organiko integratu eta koordinatu baten barnean irudikatzen ditugu.

   EPAS 
  - Helburuak lortzeko talde desberdinen arteko proportzionaltasuna aplikatzea ahalbidetuko duen arreta taldeetan langile kohesionatuez osatutako antolakuntza administratibo unitatea.
  - Talde lana bultzatuko duen langileen arteko lotura, irizpide korporatiboak eta ekitate falta saihestuz.

   

  Hasiera

  LOREAK

  The Evidence is In - California RN-to-Patient Ratios Save Lives

  la ratio de enfermeras por medico refleja que espana esta medicalizada 2951 620x368

  Artículo publicado el 19 de noviembre de 2017 en redaccionmedica.com

  Espainiar estatuak iazko joera mantentzen du erizain eta medikuen arteko ratioari dagokionez. Hau da OCDEk ‘Health at a glance 2017’ bere azkeneko txostenean aditzera eman duen datua, non Portugal, Grezia eta Italiarekin batera Europar Batasuneko ratio txarrenetariko lau estatuen artean kokatzen duen.

  España mantiene su tendencia respecto al año pasado en el ratio de enfermeros por médico. Este es el dato que refleja la OCDE en su último informe de ‘Health at a glance 2017’ que se sitúa entre los cuatro países junto con Portugal, Grecia e Italia con peor ratio dentro de la Unión Europea.


  La falta de enfermeras dispara la mortalidad en el sistema sanitario

  escasez

   

  Artículo publicado el 31.10.2017 en laopinioncoruna.es

  "Erizain faltak osasun-sistemako hilkortasuna izugarri igo du". "Elkarbanatutako erabakiak ezarri behar dira eta medikuak erabakiak hartzen dituenaren eta pazienteak esanak betetzen dituenaren rolarekin bukatu".

  "La falta de enfermeras dispara la mortalidad en el sistema sanitario". "Hay que implantar las decisiones compartidas y acabar con el rol en el que el médico decide y el paciente obedece".


  La ratio de enfermeras por médico refleja que "España está medicalizada"

  la ratio de enfermeras por medico refleja que espana esta medicalizada 2951 620x368

  Artículo publicado el 19 de noviembre de 2017 en redaccionmedica.com

  Espainiar estatuak iazko joera mantentzen du erizain eta medikuen arteko ratioari dagokionez. Hau da OCDEk ‘Health at a glance 2017’ bere azkeneko txostenean aditzera eman duen datua, non Portugal, Grezia eta Italiarekin batera Europar Batasuneko ratio txarrenetariko lau estatuen artean kokatzen duen.

  España mantiene su tendencia respecto al año pasado en el ratio de enfermeros por médico. Este es el dato que refleja la OCDE en su último informe de ‘Health at a glance 2017’ que se sitúa entre los cuatro países junto con Portugal, Grecia e Italia con peor ratio dentro de la Unión Europea.


  Uno de cada cuatro médicos navarros tiene más de 50 años

  maletinjubi phixr

  Artículo publicado el Martes, 7 de Noviembre de 2017 en www.noticiasdenavarra.com

  10 urte barru 2400 mediku fakultatiboetatik 666 erretiroa hartuko dute. LAB sindikatuaren arabera, erreferentziatzat Osasunbideako memoriak hartuz, 10 urteren buruan %30eko langileria erretiratuko da (1.719 pertsona).

  En 10 años se jubilan 666 de los 2400 facultativos. Según los datos del sindicato LAB que toman como referencia las memorias de Osasunbidea, en el plazo de 10 años se jubilará el 30% de la plantilla (1.719 personas).


  4.400 médicos vascos se jubilarán en una década, el triple que en la anterior

  medico 23433 1 phixr

  Artículo publicado el Martes, 7 de Noviembre de 2017 en www.deia.com

  Osakidetzan, osasun-lanbideetatik, mediku fakultatiboena zaharrena da elkargokidetutako profesionalen datuen arabera. Zifrek medikuen %32-a beren lan-ibilbidearen bukaeran daudela nabarmentzen dute.
  BILBAO- Los colegios de médicos del País Vasco han vuelto a hacer sonar las alarmas por el envejecimiento de las plantillas médicas. De los oficios sanitarios, el de facultativos es el de mayor edad, según se refleja en los datos de profesionales colegiados.


  Comisión de las Naciones Unidas: Invertir en profesionales sanitarios impulsará el crecimiento económico

  oms

  Los Presidentes de Francia y Sudáfrica han hecho un llamamiento a la inversión urgente en todo el mundo para crear nuevos empleos en el sector de la salud a fin de que no llegue a producirse el déficit previsto de 18 millones de profesionales sanitarios.


  Los servicios sanitarios de las comunidades autónomas. Informe 2016

   fadsp simbologo

  Informe publicado 5 de septiembre 2017 en www.fadsp.org

  Osasun Publikoaren Babeserako Elkarteen Federakuntzak Autonomia-Erkidegoen Osasun Egoerari buruzko txostenak egiten ari ditu 2004 urtetik.

  La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) lleva realizando Informes sobre la Situación Sanitaria en las CCAA desde el año 2004.