LOGOLOREA

  TIRA UZI
   

  Lanpostuen behin-behinekotasun kopuru handiek, prekarietateak, behin betiko lanpostuen desagertzeak eta aurreikusten diren jubilazioek artatzearen kalitatea arriskuan jarri dute

  Azkeneko urte hauetan joera behin betiko lanpostuen suntsitzearena izan da, behin-behineko lanpostuak izugarri handitu diren bitartean. Osasun zerbitzuak behin-behineko lanpostuen enpresa bihurtu dira, kontratupean dagoen langile kopurua %40ra iritsi delarik. Aldi berean, burutzen kopuruaren igoerak plantillaren igoerarena bikoiztu du. Honek guztiak soldatetan, lanaldietan eta lan kargetan desberdinkeriak eragin ditu.

  Osasunbidean. urtero, batez beste 90 lanpostu galtzen dira. Langileen erreposizioaren faltak langile finkoen adina dexente zahartu du, horrela, 10 urteren buruan plantillaren %30 jubilatuko da ( 1.719 lagun). Beraz, bi kopuruak batuz gero, 1.719 jubilazio eta 900 lanpostu galduak, 10 urte barru 2.619 lanpostu finko desagertuko dira, baldin eta lanpostu horiek langile finko eta egonkorrekin betetzeko neurriak hartzen ez baditugu.

  Osakidetzan, behin betiko langileen %60k 50 urte baino gehiago du. Gainera horietako %13k 60 urte baino gehiago du. Behin betiko langileen artean bakarrik %11k 39 urte baino gutxiago du. Osakidetzak berak emandako datuen arabera, 2013- 2018 bitartean, 26.000 behin betiko lanpostuetatik 4.000 baino gehiago galduko dira, epe horretan aurreikusten den jubilazioa %16koa baita. Kopuru honi, beste arrazoi batzuk direla medio galduko liratekeen behin betiko lanpostuak gehitu beharko zaizkio.

  Berritze eza dela eta, bi osasun zerbitzuetan lanpostuen galera eta langileen zahartzearen joera begibistakoa da.

  Behin- behinekotasuna endemikoa izateaz gain, egoera horretan dagoen langile kopurua ikaragarria da.

  Kontratu kopurua handitzen
  ari den bitartean, kontratatutako
  langile kopurua, aldiz, ez.

  Langile batek zerbitzu anitzetako kontratu ezberdinak pilatzen ditu, noiz eta non lan eginen duen jakin gabe, bere lan egoera ezegonkortuz.

  Honi guztiari lanpostu ezberdinetan langileen gehiegizko txandaketa gehitu behar zaio, honek artatzearen kalitatearen okertzean eragin zuzena duelarik.

  Beraz, behin betiko lanaren suntsiketak, berritze ezaren ondorioz langileen zahartzeak eta inoiz izandako behin-behinekotasun handienak, behar den moduko artatzea arriskuan jartzen dute.

  Osasun sistemaren prekarietate egoerak heriotza indizeetan ere eragina du. Profesionalen kolektiboek eta elkarte zientifikoek egindako ikerketek osasun langileen ratio eta heriotzaren jaitsieraren arteko lotura zuzena ezartzen dute.

  Proportzio eza langileen artean

  TIRA PROFESIONALAKArreta sanitarioan gure osasun zerbitzu-etan parte hartzen duten estamentu ezberdinen eta langileen artean desoreka handiak daude. Europako bataz besteko-tik Espainiar Estatua, gaixo eta langileen ratioari dagokionez, oso behiti dago. Europan, zuzeneko arretari dagokionez, ia langile kopuru bikoitza dago.

  Langileen mailen artean osasun taldeetan proportzionaltasuna egon behar du desorekarik ez izateko eta langile batzuk besteen aurretik ez lehenesteko.

  Langileen mailen arteko egungo desorekak gehiegizko medikalizazioan antzematen dira, Oinarrizko Arretan batez ere. Desoreka honek sistema eraginkorragoa izan dadin eragozten du, gainontzeko mailetako bitarteko eta langileren faltagatik gehiegizko kontsulta eta froga kopuruak ezin baitira behar bezala konpondu.

  Herrialde bateko osasungintzaren kalitatea hobea da biztanleko langile kopurua handiago denean, langile horien artean oreka dagoelarik.Europear osasun sistemen artean Espainiar Estatua 19. tokian dagoela ez dugu ahaztu behar; aldiz, mundu mailan eraginkorrenen artean hirugarrena da, hori bai, bertan aritzen diren langileen lan baldintza kaxkarren bizkar.

  Europear mailako datuak: biztanleria era orekatuan artatzen duen langile kopuru egokia dagoen tokietan, bizi kalitatean eta gaixoaren arretan hobekuntza dago. Hau langileek egindako prebentzio lanari esker da eta ondorioz, patologia anitzen konplikazioak ere guttitu egiten direlarik. Ekonomiaren ikuspegitik ertain eta luzera begira gastuak ere behera egiten du.

  Osasunbidean eta Osakidetzan osasun langileen arteko proportzionaltasuna Espainiar Estatukoa baino zertxobait hobea bada ere, europear mailatik urrun dago. Espainiar Estatuak Europa osoko ratio okerrenak ditu.


  Zaharturiko plantilla batzuekin, erretiroa hartzeko erritmoa izugarri bizkortuko da

  TIRA ADINAPlantilla finkoa ez berritzeko Madrilen inposizioak plantillaren zahartzea ekarri du. Hurrengo urteetarako espero den erretiro erritmoa ikusita, enplegu finkoen suntzitzea eskandaluzkoa izanen da.

  Osakidetzan, 15 urte barru, langile finkoen %60 erretiroa hartzeko adinean sartuta egonen da. Osasunbidean, %53.


  Behin-behinekotasun altu batek osasun sistema kaltetzen du

  TIRA BEHINEnpleguaren kalitateak harreman zuzena du asistentziaren kalitatearekin. Jasaten ari garen behin-behinekotasun tasa onartezina da. Egun, tasa hori %40ren inguruan dabil Osakidetzan zein Osasunbidean. %15etik jaisten ez den bitartean, ezin da erran enpleguan edo osasun asistentzian kalitatea dagoenik.

  Behin-behinekotasunak ez luke inoiz %15 baino handiagoa izan behar. Lanpostu erreserben estaldura (eszedentziak, burutzak…) behin-behineko-tasunaren %8 da.


  Heriotza tasa handitu da krisialdian

  TIRA HERIOTZAHeriotza tasaren datuak argiak dira. Egiaztatu da tasa handitze hori lan baldintzen okerragotzearekin, murrizketekin eta prekarietatearen handitzearekin lotuta dagoela. Hauxe bera gertatzen da Osakidetzan zein Osasunbidean.

  Hainbat ikerketak harreman zuzena ezartzen dute osasun langileen ratio orekatu baten eta heriotza tasaren jaitsieraren artean.


  Asistentziaren kalitatea arriskuan jartzen duen joera bat

  TIRA LANAzken urteetan, lan finkoak behea jo du eta, egungo joera horrekin segituz gero, hamar urtean enplegu egonkorraren erdia galduko da. Osakidetzan zein Osasunbidean ikusi den joera horrek plantilla finkoaren zahartzea dakar, ez baita berritzen. Eta horrek guztiak baldintzatzen du asistentziaren kalitatea.

  Osasunbidean, 90 lanpostu galtzen dira urtero, eta horiei erretiroak gehitu behar zaizkie. 10 urtean lanpostuen %46 suntsituko dira. Osakidetzan, soilik langileen %11k dute 39 urte baino gutxiago.

   

  Hasiera

  LOREAK

  The Evidence is In - California RN-to-Patient Ratios Save Lives

  la ratio de enfermeras por medico refleja que espana esta medicalizada 2951 620x368

  Artículo publicado el 19 de noviembre de 2017 en redaccionmedica.com

  Espainiar estatuak iazko joera mantentzen du erizain eta medikuen arteko ratioari dagokionez. Hau da OCDEk ‘Health at a glance 2017’ bere azkeneko txostenean aditzera eman duen datua, non Portugal, Grezia eta Italiarekin batera Europar Batasuneko ratio txarrenetariko lau estatuen artean kokatzen duen.

  España mantiene su tendencia respecto al año pasado en el ratio de enfermeros por médico. Este es el dato que refleja la OCDE en su último informe de ‘Health at a glance 2017’ que se sitúa entre los cuatro países junto con Portugal, Grecia e Italia con peor ratio dentro de la Unión Europea.


  La falta de enfermeras dispara la mortalidad en el sistema sanitario

  escasez

   

  Artículo publicado el 31.10.2017 en laopinioncoruna.es

  "Erizain faltak osasun-sistemako hilkortasuna izugarri igo du". "Elkarbanatutako erabakiak ezarri behar dira eta medikuak erabakiak hartzen dituenaren eta pazienteak esanak betetzen dituenaren rolarekin bukatu".

  "La falta de enfermeras dispara la mortalidad en el sistema sanitario". "Hay que implantar las decisiones compartidas y acabar con el rol en el que el médico decide y el paciente obedece".


  La ratio de enfermeras por médico refleja que "España está medicalizada"

  la ratio de enfermeras por medico refleja que espana esta medicalizada 2951 620x368

  Artículo publicado el 19 de noviembre de 2017 en redaccionmedica.com

  Espainiar estatuak iazko joera mantentzen du erizain eta medikuen arteko ratioari dagokionez. Hau da OCDEk ‘Health at a glance 2017’ bere azkeneko txostenean aditzera eman duen datua, non Portugal, Grezia eta Italiarekin batera Europar Batasuneko ratio txarrenetariko lau estatuen artean kokatzen duen.

  España mantiene su tendencia respecto al año pasado en el ratio de enfermeros por médico. Este es el dato que refleja la OCDE en su último informe de ‘Health at a glance 2017’ que se sitúa entre los cuatro países junto con Portugal, Grecia e Italia con peor ratio dentro de la Unión Europea.


  Uno de cada cuatro médicos navarros tiene más de 50 años

  maletinjubi phixr

  Artículo publicado el Martes, 7 de Noviembre de 2017 en www.noticiasdenavarra.com

  10 urte barru 2400 mediku fakultatiboetatik 666 erretiroa hartuko dute. LAB sindikatuaren arabera, erreferentziatzat Osasunbideako memoriak hartuz, 10 urteren buruan %30eko langileria erretiratuko da (1.719 pertsona).

  En 10 años se jubilan 666 de los 2400 facultativos. Según los datos del sindicato LAB que toman como referencia las memorias de Osasunbidea, en el plazo de 10 años se jubilará el 30% de la plantilla (1.719 personas).


  4.400 médicos vascos se jubilarán en una década, el triple que en la anterior

  medico 23433 1 phixr

  Artículo publicado el Martes, 7 de Noviembre de 2017 en www.deia.com

  Osakidetzan, osasun-lanbideetatik, mediku fakultatiboena zaharrena da elkargokidetutako profesionalen datuen arabera. Zifrek medikuen %32-a beren lan-ibilbidearen bukaeran daudela nabarmentzen dute.
  BILBAO- Los colegios de médicos del País Vasco han vuelto a hacer sonar las alarmas por el envejecimiento de las plantillas médicas. De los oficios sanitarios, el de facultativos es el de mayor edad, según se refleja en los datos de profesionales colegiados.


  Comisión de las Naciones Unidas: Invertir en profesionales sanitarios impulsará el crecimiento económico

  oms

  Los Presidentes de Francia y Sudáfrica han hecho un llamamiento a la inversión urgente en todo el mundo para crear nuevos empleos en el sector de la salud a fin de que no llegue a producirse el déficit previsto de 18 millones de profesionales sanitarios.


  Los servicios sanitarios de las comunidades autónomas. Informe 2016

   fadsp simbologo

  Informe publicado 5 de septiembre 2017 en www.fadsp.org

  Osasun Publikoaren Babeserako Elkarteen Federakuntzak Autonomia-Erkidegoen Osasun Egoerari buruzko txostenak egiten ari ditu 2004 urtetik.

  La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) lleva realizando Informes sobre la Situación Sanitaria en las CCAA desde el año 2004.